User Tools

Site Tools


sega_master_system

Desarrollo para la Sega Master System

La Sega Master System es una videoconsola de 8 bits aparecida en el año 1986.

sega_master_system.txt · Last modified: 2009/11/29 15:03 by xzakox